1

Temat: Slownik poczatkujacego kulturysty

Asekurujący (spotter) - osoba, ktora obserwuje nas w trakcie wykonywania ćwiczen i interweniuje gdy nie jesteśmy w stanie dokonczya powtorzenia lub potrzebujemy pomocy.

Atrofia (atrophy) - uwi1d, zanik mięśni.

Blokowanie (lock-out) - koncowa czeoa powtorzenia, polegająca na dopychaniu ciężaru przez ostatnie kilkanaocie centymetrów ruchu, aż stawy zostaną zablokowane.

Buty antygrawitacyjne (gravity boots) - buty wyposażone w haki do wieszania, umo?liwiające wykonanie zwisu głową w do3, w celu rozciągnięcia mięśni i tkanek grzbietu.

Awiczenia beztlenowe (anaerobic exercises) - trening si3owy, obejmujący krotkie, intensywne eksplozje energii.

Awiczenia izometryczne (isometric exercises) - ćwiczenia polegające na napinaniu mięśni bez zmiany ich długooci oraz bez wykonywania ruchu w stawach.

Awiczenia izotoniczne (isotonic exercises) - ćwiczenia w których zmienia sie długooa mięśnia i jego obci1żenie przy sta3ym napreżeniu.

Awiczenia rozciągające (streching) - serie skoordynowanych ruchow mające na celu rozciągniecie i rozluYnienie mięśni oraz tkani łącznej.

Definicja (definition) - posiadanie odtłuszczonych mięśni.

Dr1żek (chinning bar) - metalowy pręt wykorzystywany do podciągania sie na rekach.

Dynamika (power) - siła plus predkooa.

Efekt treningowy (training effect) - wzrost funkcjonalnej wydolnooci mięśni w wyniku poddawania ich wzrastającym obci1żeniom treningowym.

Gestooa (density) - twardość, grubooa i cie?kooa mięśnia.

Gietkooa (flexibility) - zdolność mięśni do rozciągania sie i duży zasięg ruchu w stawach.

Gryf (bar) - element sztangi w formie pręta na który zak3ada sie pierocienie obci1?ające.

Gryf 3amany (EZ ;cumbered bar) - specjalnie powyginany, krotki gryf s3u?1cy do ćwiczen bicepsów i tricepsow.

Hiperplazja (hyperplasia) - rozrost mięśni poprzez powiększanie sie liczby w3okien mięśniowych.

Hipertrofia (hypertrophy) - rozrost mięśni poprzez powiększanie sie w3okien mięśniowych.

Intensywnooa (intensity) - stopień wysiłku wk3adanego w trening.

Czepiec (headstrap) - siatka z rzemieni zak3adana na g3owe s3u?1ca do wykonywania ćwiczen na mięśnie szyi.

Krzy?owanie linek (cross-over pulley cables) - ćwiczenie na specjalnej maszynie polegające na jednoczesnym ociąganiu rekami linek wyciągow, aż skrzy?ują sie one przed cwiczącym.

Lawka Scotta (Scott bench) - prawie pionowo ustawiona podpora pod ramiona wykorzystywana w ćwiczeniach na bicepsy, zwana też modlitewnikiem.

Magnezja (chalk) - proszek nak3adany na ręce w celu uniknięcia poolizgu i pewniejszego chwytu gryfu sztangi lub sztangielek.

Maksymalne powtorzenia (max out) - maksymalny cieżar, z jakim można wykonaa jedno pe3ne powtorzenie w danym ćwiczeniu.

Napiecie spoczynkowe mięśni ( muscle tone) - stan pobudzenia mięśniowego w którym miesien utrzymuje sta3e, lekkie napiecie.

Nap3yw krwi (flushing) - pompowanie krwi do mięśni.

Nastawienie psychiczne (mind set) - stawianie sobie celow i koncentrowanie sie na ich wype3nieniu.

Negatywne powtorzenia (negatives) - opor w ruchu wstecznym; stawianie oporu opuszczanemu cieżarowi, przeciwdziałając si3om grawitacji.

Obci1?niki na przeguby (ankle weights) - ciężarki zwykle w formie opasek zapinanych doko3a przegubów na nogach i rekach.

Opaski (wraps) - ochronne opaski lub bandaże wzmacniające stawy w trakcie wykonywania cie?kich ćwiczen typu przysiady czy wyciskanie leżąc.

Pakowanie (pumping iron) - trenowanie z ciężarami.

Palenie mięśniowe (burns) - stan podrażnienia mięśni wywo3any ćwiczeniami na granicznych obci1żeniach. Pas treningowy (training belt) - element wyposażenia treningowego zapinany woko3 talii, zabezpieczający i wspomagający t3ocznie brzuszn1 oraz grzbiet w trakcie ćwiczen.

Paski ( straps) - specjalne taomy mocowane do nadgarstków i do gryfu sztangi, wspomagające uchwyt przy podnoszeniu sztangi. U?ywane także do ćwiczen na drążku.

Pompowanie (pump) - spowodowanie nap3ywu krwi do mięśni.

Powtorzenie (repetition, rep) - jednokrotne wykonanie ćwiczenia z pozycji wyjociowej do pozycji koncowej.

Po3sztanga (T-bar) - sztanga, której gryf zamocowany jest z jednego końca do pod3ogi lub ramy maszyny.

Pr1?kowanie (striations) - uwidocznione szczego3y mięśni w formie poprzecznych smug.

Program treningowy (training routine) - pe3en zestaw ćwiczen do wykonania w poszczególnych dniach treningowych.

Progresja obci1żen (progressive resistance) - metoda treningu, w której zwieksza sie obci1żenia w miarę wzrostu siły i wytrzymałooci mięśni.

Prostowanie (extensions) - działanie polegające na oddalaniu sie cześći ciała od jego środka lub od pocz1tkowego przyczepu mięśnia.

Przeci1żenie (overload) - ciągle poddawanie mięśni coraz cie?szej pracy.

Przetrenowanie (burnout, overtraining) - stan psychicznego i fizycznego przemeczenia.

Punkt krytyczny (sticking point) - takie miejsce na trasie wykonywania ruchu w danym czasie w którym siły grawitacyjne i niekorzystny układ dYwigniowy czynią ruch najtrudniejszym.

RzeYba (cut up) - pozbycie sie tkani tłuszczowej z organizmu w celu pokazania szczego3ow umięśnienia.

Seria (set) - zestaw zaplanowanej liczby powtorzen, wykonywanych jedno po drugim.

Seria przerywana (rest pause) - technika treningowa polegająca na wykonaniu jednego powtorzenia z submaksymalnym cieżarem, odpoczynku 10-2 sekundowym, wykonaniu następnego powtorzenia itd.

Skurcz mięśnia (contraction) - skracanie sie mięśnia przy jednoczesnym pokonywaniu oporu.

Sucha masa mięśniowa (lean body mass) - termin u?ywany dla okreolenia procentowej lub ilościowej zawartooci czystej masy mięśniowej w organizmie.

Swobodne ciężary ( free weights) - sztangi i sztangielki w odro?nieniu od maszyn treningowych.

Szczytowe napiecie (peak) - umiejetnooa tak dobrego i mocnego napinania mięśni, że możliwe staje sie wpływanie na wysokooa kurcz1cego sie mięśnia.

Ociegna (tendons) - wi1zka lub splot z silnej, w3oknistej tkanki, 31cz1ca mięśnie z kooami.

Trasa sztangi (groove) - optymalna droga, po której powinna poruszaa sie sztanga w trakcie wykonywania ćwiczenia, tak aby miesien pracowa3 w pozycji maksymalnie wyizolowanej.

Trening do nieudanej proby (training to failure) - wykonywanie powtórzeń w serii, aż do momentu, gdy nie jest sie w stanie wykonaa kolejnego, pe3nego powtorzenia.

Trening kondycyjny (cardiovascular training) - trening wpływający na wydolność serca i p3uc.

Trening obwodowy (circuits) - system treningowy, polegający na natychmiastowym przechodzeniu od jednego ćwiczenia do nastepnego.

Unaczynienie (vascularity) - stopień pokrycia mięśni siatk1 naczyn krwionoonych.

Wi1zad3a (ligaments) - peczki silnych, spre?ystych w3okien, zbudowane z tkanki zbitej, 31cz1ce dwie lub wiecej kooci bądź chrz1stek albo podtrzymujące organy, mięśnie lub powiezie.

W3okna szybkokurczliwe (fast twitch fibers) - typ w3okien mięśniowych, które szybko sie w31czają i są wykorzystywane głównie przy beztlenowym wysiłku, takim jak sprinty czy boje silowe.

W3okna wolnokurczliwe (slow twitch fibers) - typ w3okien mięśniowych, które kurcz1 sie powoli, są odporne na zmeczenie, a wiec przydatne w sportach wytrzymałoociowych.

Wymuszone powtorzenia (forced reps) - korzystanie z fizycznej pomocy partnera w celu ukonczenia ostatnich kilku powtórzeń w serii.

Wytrzymałooa (endurance) - zdolność mięśni do ciągłego wysiłku przez d3u?szy czas.

Zakres ruchu (range of motion) - wielkooa zasiegu ruchu, jakim dysponuje cwicz1cy w danym ćwiczeniu.

by volvo_Hol lol

2

Odp: Slownik poczatkujacego kulturysty

moim zdaniem to temat do biblioteki kulturysty a nie do treningu.
raport w tej sprawie do mod. wys3ano :-)

3

Odp: Slownik poczatkujacego kulturysty

okej dziex za przynisienie

4

Odp: Slownik poczatkujacego kulturysty

fajny artyko3, przydatne informacje (szczegolnie jak ktoś zapomni jakiejo nazwy),

biblioteka jest raczej działem to czytania zamieszczonych artyko3ow, a nie do jakiejo g3ebszej dyskusji - i nadal jestem za jej zatrzymaniem, bo zawsze można coś ciekawego poczytać i dowiedziea sie paru nowych rzeczy..

5

Odp: Slownik poczatkujacego kulturysty

ja też tak myśle
8)

6

Odp: Slownik poczatkujacego kulturysty

Dzieki przeyda mnie sie to